Utställning Norrköping

21/8 2010 Internationell Utställning i Norrköping...Öppen Klass 1,a pris, Certifikatkvalitet, Reserv C.A.C.I.B.
Rockerfellow´s Riona Aurora  ”JONNA”
21/8 2010 Internationell Utställning i Norrköping…
1,a pris, Certifikatkvalitet, Reserv C.A.C.I.B.

Reserv C.A.C.I.B.